Thị thực sinh viên du học Úc - Du học Úc 2021-2022

 Thị thực sinh viên du học Úc

Tất cả những người nộp đơn xin thị thực Sinh viên phải chứng minh rằng họ đang đến Úc tạm thời để đạt được một nền giáo dục chất lượng. Yêu cầu Người nhập cư tạm thời (GTE) chân chính không nhằm loại trừ những sinh viên sau khi học tập tại Úc, phát triển các kỹ năng mà Úc cần và sau đó sẽ tiếp tục nộp đơn xin thường trú.Viết một đơn xin giải quyết yêu cầu GTE


Khi người nộp đơn cung cấp một tuyên bố cá nhân bằng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu GTE. Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi viết nó bằng tiếng Anh, bạn có thể viết bản tuyên bố của mình bằng ngôn ngữ của bạn và gửi một bản dịch cùng với đơn đăng ký của bạn. 

Bạn có thể cung cấp thêm chi tiết về tuyên bố bằng văn bản trong đơn đăng ký hoặc đính kèm một tài liệu riêng với các tài liệu hỗ trợ.

Bằng chứng và thông tin nào cần đưa vào đơn GTE của bạn


Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp bằng chứng hoặc thông tin về:

Chuẩn bị trước


 • Bảng điểm học tập thể hiện các bằng cấp đã đạt được
 • Tên của (các) cơ sở giáo dục
 • Thời gian học
 • Giấy chứng nhận đạt được

Khoảng trống trong nghiên cứu trước


 • Lý do tại sao có một khoảng trống trong việc học của bạn bao gồm cả nơi bạn không duy trì ghi danh
Việc làm hiện tại
 • Chủ nhân hiện tại của bạn
 • Địa chỉ công ty
 • Thời gian làm việc
 • Chi tiết về vị trí của bạn
 • Tên và chi tiết liên lạc của người có thể xác nhận hoàn cảnh việc làm của bạn

Liên kết với quốc gia quê hương hoặc quốc gia cư trú


 • Bằng chứng về mối quan hệ tài chính, gia đình hoặc xã hội. Bạn cần cho thấy bạn có những động lực đáng kể để trở về nhà

Tình hình kinh tế ở nước sở tại hoặc nước cư trú


 • Tài liệu thể hiện việc làm hoặc hoạt động kinh doanh trong 12 tháng trước khi nộp đơn
 • Lời mời làm việc tiềm năng bao gồm tiền lương và các lợi ích khác, sau khi hoàn thành khóa học
 • Khai thuế thu nhập hoặc sao kê ngân hàng

Việc làm ở nước thứ ba


Đề nghị việc làm tiềm năng, bao gồm tiền lương và các lợi ích khác, sau khi hoàn thành khóa học

Bao gồm càng nhiều thông tin và bằng chứng càng tốt trong tuyên bố GTE của bạn để giúp chúng tôi có cái nhìn đầy đủ về tình huống của bạn. 

Điều này sẽ giúp chúng tôi đưa ra quyết định về đơn xin thị thực sinh viên của bạn. Nếu không, chúng tôi có thể cần hỏi bạn thêm thông tin, làm trì hoãn quyết định của chúng tôi về đơn xin thị thực của bạn.

Các bạn và phụ huynh có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ:
CÔNG TY DỊCH VỤ GIÁO DỤC TOÀN CẦU GSE
Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT: (04) 3771 3561 / 09 2 363 5656
Email: hanoi@gse-beo.edu.vn
Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Deli , 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TPHCM
ĐT: (08) 3820 7759 / 09 3 499 9329
Email: hochiminh@gse-beo.edu.vn

Không có nhận xét nào